Spring til indhold

Generalforsamling 2023

Kære medlemmer,

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2023.

Husk at tilmelde jer til åbningsmatchen den samme dag kl. 10:00.

Vi ser frem til at se mange af jer.

Mvh Bestyrelsen

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 Søndag den 16. april kl. 13.00, Passebækgaard Byg 37., 1. sal (oven på shoppen)

Regnskabet kan rekvireres ved at skrive til klub@passebaekgaard.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne:

    1.  Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Peter Bager.

     2.  Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år.

     3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse.

     4.  Forelæggelse af budget år 2023 og medlemskontingent år 2024.

     5.  Forslag fra bestyrelsen: 

     6.  Forslag fra medlemmerne. Skal sendes til klub@passebaekgaard.dk senest den 2. april 2023.   

     7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:

     7a.Valg af bestyrelsesmedlemmer                                                               

Arsalan Kharazmiikke til valg.

Bo Borchorstikke til valg.

 Michael Taggatz-Paulsenikke til valg.

Mikael Olsen: ikke til valg.

Jens Bundgaard:  Villig til genvalg

     7b. Valg af bestyrelsessuppleanter

     Peter Bager:  villig til genvalg          

      8.  Valg af revisor og revisorsuppleant

Ove Harkov Hansen: Villig til genvalg         

 

9.  Eventuelt

Mvh Bestyrelsen