Spring til indhold

“Fra mandag d. 22 april er vinterreglerne ophævet, så det er ikke længere tilladt med lejeforbedring på Fairways og lignende klippede arealer.
Forbudet mod brug af Buggy/Scootere er ophævet”

Baneudvalget

Passebækgård

Golfklub

“Alle er velkommen på Passebækgård”