Spring til indhold

Bestyrelsen

Efter Generalforsamlingen søndag d. 7. april 2024 konstituerede bestyrelsen sig som følger.

Formand:

Arsalan Kharazmi

Ansvarsområde:

Kontakt til Baneejer, handicapudvalg, Regionsmatcher, Juniorgolf.

Næstformand:

Bo Borchorst

Ansvarsområde:

Sekretær, regl-, match-, bane- og handicapudvalg, 

Regionsmatcher, mail-administration, 

medlemsregistring. 

hjemmeside.

Kasser:

Curt Møller

Ansvarsområde:

Økonomi

Medlem:

Mikael Olsen

Ansvarsområde:

Matchudvalg, festudvalg, handicapudvalg.

Medlem:

Peter Bager

Ansvarsområde:

 

 

Medlem:

Michael taggatz-Paulsen

Ansvarsområde:

Hjemmeside.