Spring til indhold

Generalforsamling

PASSEBÆKGAARD GOLF KLUB

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 

Søndag den 5. juli kl. 13:00 Byg 37. 1. sal

Dagsorden ifølge vedtægterne:

     1.  Valg af dirigent – Bestyrelsen forslå Jørgen Besser.

     2.  Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år.

     3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse.

     4.  Forelæggelse af budget år 2020 og forslag til medlemskontingent år 2021. 

     5.  Forslag fra medlemmerne. Skal være bestyrelsen i hænde senest d. 30. juni 2020.  

     6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     Arsalan Kharazmi, Bo Borchorst, Peter Bager, og Ann Barnholdt Jørgensen: Ikke til valg.

     Iben Bertelsen og Tina Lykke: Har ikke ønsket at fortsætte.

     Bestyrelsen indstiller Jens Bundgaard.                        

     6b. Valg af bestyrelsessuppleanter

     Bestyrelsen indstiller Mikael Olsen.

     7.  Valg af revisor og revisorsuppleant

     Bestyrelsen indstiller Ove Harkov Hansen.      

     8.  Eventuelt

Mvh
Bestyrelsen

Åbningsmatch kl. 10:00 den 5. juli.