Spring til indhold

Vintergolf

Vi er nået til den tid på året, hvor vi godt må lægge op.

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i et lempelsesområde der: Har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet.

Straf for overtrædelse: Generel straf efter Regel 14-7a.”

Samtidig er der forbud mod at køre med Buggy og Scootere. El-vogne og almindelig caddy vogne er stadig tilladt.