Spring til indhold

Vinter regler

 

Når en spillers bold ligger i en del
af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren
tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde
der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et
scorekort (max 15 cm) og i det generelle område, ikke nærmere hullet. Bolden må
renses.